Foto: pixabay

P.g.a. smittspridningsrisk!

Följande verksamhet är inställd:

Fr.o.m. 2020-03-15 ställs verksamhet med mestadels äldre deltagare in d.v.s.Tillsammanslunch, Amiralitetskretsen, kören Hymnus vocalis samt kyrkfrukost.

Fr.o.m. 2020-03-27 ställs körerna Ulrica vocale och Pia vocalis övningar in.

Rutiner avseende riskhantering kring Coronavirus