Organist 100% sökes

Amiralitetsförsamlingens organist ska gå vidare till annan tjänst för att utbilda framtidens kyrkomusiker.

Amiralitetsförsamlingens organist ska gå vidare till annan tjänst för att utbilda framtidens kyrkomusiker. Vi söker därför Dig som vill fylla hans plats.

Amiralitetsförsamling är en del av Svenska Kyrkan med ett specifikt och särskilt ansvar för den andliga och kyrkliga verksamheten vid Försvarsmakten och speciellt marinens förband i regionen.

Med sin starka anknytning till Försvarsmakten är dialog och täta kontakter med Försvarsmakten och dess förbandsledningar en naturlig del i verksamheten och den marina profilen blir då också ett naturligt inslag i församlingens arbete. Detta kan innebära korum till sjöss och i fält där organisten förutses delta.  

Församlingen har ett rikt gudstjänst- och musikliv med bl a körer såsom kammarkören Ulrica Vocale, damkören Pia Vocalis, kören för alla Hymnus Vocalis samt barnkören Körlingen.

Organisten har historiskt varit ansvarig för kammarkör och damkör samt stöttat barnkören intermittent.

 

Huvudorgeln i kyrkan Ulrica Pia är en Molanderorgel med 23 stämmor.

Du har organistexamen och är van att ensam eller tillsammans med kollegor och andra samarbetspartner (såsom t.ex. Marinens Musikkår) arrangera konserter, körverk och andra arrangemang.

Du kommer att arbeta med ett helhetsansvar för musikverksamheten i församlingen. Huvuddelen av vår musikverksamhet sker i vår enda kyrka, amiralitetskyrkan Ulrica Pia, där Du i samarbete med församlingens övriga åtta medarbetare, varav tre musiker, genomför och utvecklar våra olika musikaliska verksamheter.

 

Vi söker dig som har

-         en bred social kompetens med mycket god förmåga att möta såväl kollegor, samarbetspartner och församlingsbor

-         en öppen och flexibel inställning till kyrkomusiken

-          kunskap och viljan att arbeta med gudstjänsten

-         kompetens att leda och utveckla såväl vuxenkörer som barnkör.

Du delar kyrkans tro och värderingar.

Välkommen med din ansökan inkl  personligt brev och CV till:
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

Kungl Karlskrona Amiralitetsförsamling

Vallgatan 11 

371 30 Karlskrona

senast 15 april.

Tillträde planeras till 1 augusti 2024 eller enligt överenskommelse.

Församlingens starka anknytning till Försvarsmakten ställer krav på svenskt medborgarskap samt att Du skall vara beredd på att genomgå säkerhetsprövning.

 

Upplysningar lämnas av amiralitetspastor Daniel Breimert tel: 076-8696091

Amiralitetsorganist Mats Alexandersson tel: 076 8696096