Barn och ungdomar i församlingen

Nyrekrytering

Församlingen söker ny amiralitetspedagog 100%

Som en av Svenska kyrkans icketerritoriella församlingar är vår verksamhet som i vilken församling som helst, men med vissa särdrag. Verksamheten riktar sig till marinens personal såväl i som utanför tjänsten, samt dess anhöriga. Barn och unga är grunden vi bygger församlingen från.

Församlingen firar sina gudstjänster i Amiralitetskyrkan – Ulrica Pia, en av del av världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. I vår kyrka har vi ett rikt musikliv med fem körer och frekventa besök av externa musiker som t.ex. Marinens musikkår.

Arbetslaget består av två präster, organist, kantor, musiker, församlingspedagog samt administrativ personal och kyrkväktare (vaktmästare). Församlingen har ett stort antal ideella i verksamheten, många av dessa är unga konfirmandledare.

Expedition och församlingshem finns i nära anslutning till kyrkan och den marina miljön. 

Inom ramen för tjänsten ingår följande verksamhet:

 • Babyrytmik
 • Musiklek (öppen barnverksamhet)
 • Körlek tillsammans med musiker (barnkör 6-9 år)
 • Kulingen tillsammans med musiker (barnkör 9-13 år)
 • Konfirmander huvudansvar, arbete tillsammans med präst och unga konfirmandledare.
 • Unga konfirmandledare huvudansvar, arbete tillsammans med präst.

Vi vill att Du som söker tjänsten:

 • Är medlem i Svenska kyrkan och väl förankrad i dess tro, lära och liv.
 • Har en pedagogisk högskoleutbildning (eller annan likvärdig utbildning). 
  Församlingspedagogsexamen är meriterande.
 • Har en god social förmåga och vilja till samarbete med övriga medarbetare
  och ideella.
 • Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdom.
 • Har erfarenhet av att kommunicera via sociala medier.
 • Har god organisationsförmåga och har förmåga att utföra och utveckla
  verksamheten såväl självständigt som i samverkan med andra anställda
  och/eller ideella.
 • Förmåga till att leda och ackompanjera sång med barn och unga är
  meriterande.
 • Har en positiv inställning till försvarsmakten, delar dess värdegrund samt har
  en positiv känsla för havet och marinen.

 

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Församlingens koppling till Försvarsmakten ställer krav på svenskt medborgarskap samt att säkerhetsprövning kommer att genomföras. Genom att skicka in ansökningshandlingar godkänner du detta.

 
Körkort och tillgång till bil är önskvärt.


Arbetstid/Varaktighet - 100 % Tillsvidareanställning
Lön - Individuell lönesättning
Arbetstid - Enligt schema, även kvällar och helger, lägerverksamhet förekommer.
Tillträde - Snarast enligt överenskommelse.Upplysningar

Amiralitetspastor (kh), Daniel Breimert 0768 – 69 60 91 daniel.breimert@svenskakyrkan.se

Kyrkorådets ordförande, Herman Håkansson 070 – 627 55 98

Välkommen att inkomma med ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2020-12-11.

Vi ser gärna ansökan via e-post: amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

Adress: Kungl. Karlskrona Amiralitetsförsamling. Vallgatan 11. 371 30 Karlskrona