Foto: e-hälsomyndigheten

Nya restriktioner!

Fr.o.m. 1 december gäller återigen restriktioner vid besök i Amiralitetskyrkan

Särskilda tillfällen då Covidbeviskontroll genomförs
(du kommer behöva visa legitimation också)

Arrangemang med fler än 50 deltagare.

Inga av dessa tillfällen just nu

https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

Pappersblankett för dig utan e-legitimation finns på pastorsexpeditionen.

 

Detta gäller vid alla gudstjänster och arrangemang

 

Antal i lokalen
Max antal i Ulrica Pia är 120 personer. Kyrkvärd, präst, eller annan anställd skall förbjuda besökare utöver detta antal att komma in.

Avstånd
Varannan bänk är avstängd. Minst en meter mellan varje sällskap hela tiden är önskvärt. Tänk särskilt på avståndsregeln vid in- och utpassage i kyrkan och i samband med kommunion. Max åtta per sällskap i bänken.

Förkylningssymptom
Om du har förkylningssymptom, även milda, så skall du inte vara i kyrkan. Kyrkvärd, präst eller annan anställd skall be dig lämna kyrkan om du har sådana symptom.

Handtvätt
Möjlighet till handtvätt och spritning finns på toaletten i det västra vapenhuset.

Nattvard
Tänk på att hålla avståndet till dina medmänniskor under nattvarden. Märken i golvet markerar två meters avstånd. Märken på knäfallet markerar en meters avstånd.

 

FR.O.M. 1/1-22 SÅ GÅR DET INTE ATT LÅNA FÖRSAMLINGSHEMMET.
Dock så får ni som har bokat för minnesstund/dopkaffe sedan tidigare använda det. Tänk då på att följa gällande regler - högst 20 personer i lokalen!

FR.O.M. 12/1-22
Amiralitetskretsen och Tillsammanslunchen är inställda tills vidare.
Babyrytmik och musiklek hålls i Amiralitetskyrkan.