Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Korum

Söndag 10 september klockan 10

I samband med en stor övning i Östersjön bjuder församlingen in till korum!

 

Marinens musikkår

Wayne MacRae, US navy cheif chaplain

Daniel Breimert, amiralitetspastor
Birgitta Åhlin, amiralitetspredikant
Annika Nilsson, organist

Gudstjänsten kommer att hållas på engelska.