Foto: C.Norén

Kommande gudstjänster

Välkommen till Amiralitetskyrkan

 

Sö 28 januari klockan 10 högmässa.
Charlotte Rönnbäck, präst. Mats Alexandersson, organist.

Sö 4 februari klockan 10 familjegudstjänst. Barnkören Körlingen.
Daniel Breimert, präst. Jörgen Axelsson, kantor.
Jessica Wallerstein, församlingsassistent.

Sö 11 februari klockan 10 högmässa. Damkören Pia vocalis.
Charlotte Rönnbäck, präst. Mats Alexandersson, organist.

On 14 februari klockan 18 Askonsdagsmässa
Charlotte Rönnbäck, präst. Jörgen Axelsson, kantor. Mats Alexndersson, organist.

Sö 18 februari klockan 10 högmässa. Kammarkören Ulrica vocale
Daniel Breimert, präst. Mats Alexandersson, organist.