Foto: C.Norén

Jul, nyår & trettonhelgen

Välkommen på gudstjänst i Amiralitetskyrkan