Handikappanpassning

Kyrkans och församlingshemmets handikappanpassning

Kyrkan 

På kyrkans baksida (södra ingången) finns en hiss.

P.g.a. dörrarnas konstruktion hålls de stängda, men ring på ringklockan till vänster om hissen så kommer personal och öppnar dem.

Toaletten är handikappanpassad.

Församlingshemmet, Vallgatan 11

Vid ingången till församlingshemmet finns en ramp.
Toaletten är handikappanpassad.