Föredrag i valtider!

Lördagen den 9 och 16 september

Kyrkans kultur och arv på Blekinge museum.

Ola Palmgren, pedagog Blekinge museum

Lördagen den 9 september klockan 13
i Amiralitetskyrkan

 

 

 

Ulrica Pia - drömmen om något större och vackrare!

Ivar Wenster, byggnadsantikvarie

Lördagen den 16 september klockan 13
i församlingshemmet Vallgatan 11