Ett litet barn står med fötterna på ett järngrind.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Barnkörens vårkonsert :-)

Körlingen framför "Grinden" av Börje Ring

Under ledning av Jörgen Axelsson, Annika Nilsson och Jessica Wallerstein

Tisdagen den 17 maj kl ockan 17.

Amiralitetskyrkan Ulrica Pia.