Dixit Dominus

Kammarkören Ulrica vocale framför musik av G.F. Händel Söndagen den 7 april klockan 17