Bibelläsning i en vigselgudstjänst

Fast moment där något eller några av de föreslagna bibelorden ska läsas. Andra bibelord kan också förekomma. Kan läsas av präst eller annan.

Prästen kan säga:
Låt oss höra Bibelns ord om kärlekens gåva och ansvar.


Jesus sade:
Skaparen gjorde från början människorna
till man och kvinna.
Därför skall en man lämna sin far och sin mor
för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.
De är inte längre två utan ett.
Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
Matt 19:4–6


Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss.
De skall härska över havets fiskar,
himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur
och alla kräldjur som finns på jorden.”
Gud skapade människan till sin avbild,
till Guds avbild skapade han henne.
Som man och kvinna skapade han dem.
1 Mos 1:26–28


Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
Herren må göra mig vad som helst –
endast döden skall skilja oss åt.
Rut 1:16–17

 

Så bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed,
ty han älskade honom lika högt som sitt eget liv. När han
gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen och föll
ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonatan tre gånger.
De kysste varandra under tårar, och till slut grät David
våldsamt. Då sade Jonatan till honom: ”Farväl. Vi båda har
svurit varandra en ed i Herrens namn: Herren skall vaka
över förbundet mellan mig och dig och mellan våra efterkommande
för all framtid.”
1 Sam 20:17, 41–42


Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken,
floder kan inte svepa bort den.
Höga v 8:6–7


Er kärlek skall vara uppriktig.
Avsky det onda, håll fast vid det goda.
Visa varandra tillgivenhet.
Överträffa varandra i ömsesidig aktning.
Rom 12:9–10


Kärleken är tålmodig och god.
Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte utmanande, inte självisk,
den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten
men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den,
allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre,
och störst av dem är kärleken.
1 kor 13:4–7, 13


Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.
Gal 6:2