Foto: Gustaf Hellsing/ikon

Alla helgons helg

4-6 november

Minneskorum

En stund för att minnas saknade kamrater.
Ensemble ur Marinens musikkår.
Charlotte Rönnbäck, präst. Jörgen Axelsson, kantor
Fredagen den 4 november klockan 15

Högmässa på alla helgons dag

Charlotte Rönnbäck, präst. Jörgen Axelsson, kantor
Alla helgons dag - lördagen den 5 november klockan 10

Ljus- och minnesgudstjänst

Vi tänder ljus och minns medlemmar av församlingen
som avlidit under det gångna året.
Kammarkören Ulrica Vocale.
Daniel Breimert, präst. Charlotte Rönnbäck, präst.
Jörgen Axelsson, kantor/körledare.

Alla själars dag - söndagen den 6 november klockan 16