Foto: Magnus Aronsson/IKON

Verksamhet i Tösse

Aktiviteter för barn 0-6 år

Kyrkans öppna förskola

Måndagar kl. 09.30-12, start 31 augusti
Vi träffas vid Tösse församlingshem. Vi är ute så mycket som möjligt. Kläder efter väder. Samlingen är ca. kl. 10.15.

Träffpunkt för barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år. Vi sjunger, leker, pysslar och fikar tillsammans. Ingen anmälan
Ledare: Elisabeth Tisell och Camilla Strand

Elisabeth Tisell

Åmåls församling

Barn & Familj

Camilla Strand

Åmåls församling

Barn & Familj