Foto: Magnus Aronsson/IKON

Verksamhet i Tösse

Aktiviteter för barn 0-6 år. Vårterminens gruppverksamheter är fortsatt pausad med anledning av restriktioner för Covid-19. För mer information, välkommen att kontakta oss.

Kyrkans öppna förskola

Måndagar kl. 09.30-12 - avslutad för terminen
Vi träffas vid Tösse församlingshem. Vi är ute så mycket som möjligt. Kläder efter väder. Samlingen är ca. kl. 10.15.

Träffpunkt för barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år. Vi sjunger, leker, pysslar och fikar tillsammans. Ingen anmälan
Ledare: Elisabeth Tisell och Camilla Strand

Elisabeth Tisell

Åmåls församling

Barn & Familj

Camilla Strand

Åmåls församling

Barn & Familj