Foto: Alex & Martin /IKON

Verksamhet i Fröskog/Edsleskog (0-6 år)

Kyrkans öppna förskola. Vi träffas i Edsleskogs kyrkas samlingssal.

Kyrkans öppna förskola i Edsleskogs kyrkas samlingssal

Fredagar kl. 09.30-12.00 
Träffpunkt för barnfamiljer med barn i åldern 0-6 år. Vi sjunger, leker, pysslar och fikar tillsammans. Ingen anmälan
Ledare: Birgitta Lindh och Camilla Strand