En rosa plastlastbil och en skallra ligger på golvet. En bebis tultar runt.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Verksamhet i Åmål (0-6 år)

Babycafé och kyrkans öppna förskola. Vi träffas i Åmåls församlingshem.

Babycafé  och babyrytmik - anmälan

För vuxna och barn 0-2 år, kom och sjung med ditt barn.

Torsdagar  

För vuxna och barn 0-2 år, kom och sjung med ditt barn.

Höstterminen 2022 börjar den 8/9 kl. 9.30-12.00

Vi välkomnar 12 vuxna med barn i varje grupp. OBS. Anmälan!

Babyrytmik barn 0 - 5 månader kl. 10.30

Sångstund barn från 6 månader kl. 9.30

Sångstund barn från 6 månader kl. 10.00

Vid eventuellt avhopp ur gruppen, meddela oss så vi kan erbjuda platsen till någon som står i kö.

Efter babyrytmiken finns det fika i cafeterian. (frivillig betalning)

Anmälan till Birgitta Lindh tel: 0532 – 60 78 86, (070 – 6891043/ SMS)
eller e-post birgitta.lindh2@svenskakyrkan.se

Fika finns, lämna gärna frivillig gåva. 
Ledare: Birgitta Lindh, Ellinor Wiman och Elisabeth Tisell

Kyrkans öppna förskola

Fredagar kl. 09.30-12.00. Startar 2 september.
För barn 0-6 år tillsammans med vuxen. Detta är en öppen verksamhet, ingen anmälan behövs. 

Ledare: Elisabeth Tisell och Christina Blanck