Foto: Rodhe Andersson

Västra kyrkogården

Kistgrav, Urngrav, Askgravlund, Minneslund

Se dig omkring på Västra kyrkorgården

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Bilderna är tagna hösten 2019.

Sammanfattning av Västra kyrkogårdens karaktärsdrag

Kyrkogården har en mycket modern karaktär. Dock har vissa delar hunnit anta en mer etablerad karaktär där vegetationen fungerar som rumsbildare. Gravvårdarna på kyrkogården är bitvis likartade bitvis mer modernt utformade och det förekommer ett stort antal naturstenar. Detta bidrar till den moderna karaktären.

De omgivande skogsområdena samt den slingrande Åmålsån som kantar kyrkogården norra del är av stor betydelse för hur kyrkogården upplevs då de avskärmar kyrkogården från landsvägen, bostadsområdet och affärsområdet utanför. Kapellet och klockstapeln bidrar med sin arkitektur till den moderna karaktären.

Utdrag ur Bevarandeplaner, Åmåls församling 2015. Text: Lina Rosell