Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Vanliga frågor och svar

Vad innebär gravskick?

Med gravskick menas det sätt som en avliden gravsätts på. Som exempel i kistgrav, urngrav, minneslund, askgravlund eller askgravplats.

Vad innebär gravrätt?

Gravrätt är när en bestämd gravplats på en begravningsplats upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt i 25 år. Vid en ny gravsättning under den tiden förlängs gravrätten automatiskt i 25 år.

Vad innebär ”begränsad gravrätt”?

Det innebär att gravrättsinnehavaren har begränsade rättigheter och skyldigheter. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättning men kyrkogårdsförvaltningen bestämmer hur gravvården ska se ut och hur gravplatsen får smyckas. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för all skötsel och plantering.

Vad är ett gravbrev?

Gravbrev är ett bevis på innehav av gravrätt. Efter gravsättning får gravrättsinnehavaren ett gravbrev där det är noterat gravplatsnummer och vem/vilka som är gravsatta i graven och hur länge gravrätten gäller.

Vad är ett minnesblad?

Efter gravsättning i minneslund eller askgravlund får anhöriga ett minnesblad hemskickat med gravsättningsdatum och i vilken minneslund/askgravlund det är gravsatt.

Vad är skillnaden mellan minneslund och askgravlund?

Det som skiljer är att minneslunden är helt anonym, men i askgravlunden sätts en platta med den gravsattes namn, födelse och dödsdatum upp på anvisad plats.

Vad är skillnaden mellan askgravplats och askgravlund?

Det som skiljer är att i en askgravplats gravsätts aska på en bestämd gravplats med begränsad gravrätt. I en askgravlund gravsätts askan på gemensam plats utan gravrätt.