Någon stoppar ner valkuvertet i valurnan.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalen i Åmål till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet. Kyrkoval genomförs vart fjärde år. 2025 är det kyrkoval.

Ordinarie
Leif Aronsson, ordförande
Monika Lindstrand, vice ordförande
Gunnar Dalstrand
Peter Vestlund
Lisbeth Vestlund

Ersättare
Kerstin Kaså
Märta Björn
Barbro Axelsson