I kyrkovalet  kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 

5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 

Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalen i Åmål till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet. Kyrkoval genomförs vart fjärde år. Den 19 september 2021 är det kyrkoval.

Ordinarie
Leif Aronsson, ordförande
Sven Albinsson, vice ordförande
Gunnar Dalstrand
Cecilia Gustafsson
Peter Vestlund

Ersättare
Kerstin Kaså
Mikaëla Thorén
Morgan Torger