Foto: Maria Svensk, IKON

20-35 år - Unga Vuxna

Detta är en grupp för oss mellan ca 20-35 år som på något sätt vill finnas med i en gemenskap i Svenska kyrkan i Åmål, där aktiviteter varvat med det goda samtalet står i fokus.

Temakvällar för Unga Vuxna

Vi träffas i Åmåls församlingshem om inget annat anges. Denna aktivitet är varierande veckokvällar och teman. Vi träffas ungefär var tredje vecka.
All information finns i en grupp på Facebook som kallas UV. Sök att gå med där eller
kontakta Annci för mer info.

Ansvariga: Annci (Ann-Cathrin) Carlsson och Sara Hansen

Välkommen att vara med eller med dina frågor!
För info och anmälan kontakta: