Ungdomskören

övar torsdagar 16.45 i Åmåls församlingshem

(Fika finns före körövning)

Körledare är Johanna Friberg.