Foto: Karlstads stift

Tydje kapell

Kyrkplatsen vid Tydje har sannolikt medeltida anor och det finns uppgifter om åtminstone tre träkyrkor i Tydje. Den äldsta blev enligt traditionen nedbränd under kriget mot Danmark 1679. Den ersattes av en ny kyrka, som på 1750-talet ansågs vara i så dåligt skick att även den fick ersättas av en ny kyrka. Byggnadsarbetet leddes av löjtnanten vid Tössbo kompani och indelningsinnehavaren av Tydje Stom, Johan Ernst Kosbodt, samt förre fältväbeln och karolinen Olof Silfwertelning.
Vid 1800-talets början beslöt man att de två socknarna Tösse och Tydje skulle slås samman, då byggnadsunderhållet av de två kyrkorna var alltför betungande. Den sista gudstjänsten i Tösse hölls den 20 september 1812. Därefter tjänstgjorde Tydje som gemensam kyrka under åren 1812-48 innan Tösse nya kyrka kunde tas i bruk. Sista gudstjänsten i Tydje hölls den 29 oktober 1848 och året därpå revs kyrkan. Kyrkogården var dock fortfarande i bruk och 1955 invigdes ett gravkapell på platsen. Ritningar upprättades av arkitekt Ärland Noréen vid Kungliga byggnadsstyrelsen i Stockholm och byggmästare var Karl Jonsson från Tösse.  Ovan dörren finns ett emblem i svart smidesjärn med den så kallade Chi-Rho-symbolen. Den fanns redan under början av 300-talet på den romerske kejsaren Konstantin den stores standar som han förde med sig i strid. Symbolen består av de grekiska bokstäverna chi och rho, vilka är de två första bokstäverna i Kristus grekiska namn. Kapellets inre utgörs av ett rum som är möblerat och prytt med bland annat ett enkelt altare, altartavla, krucifix och två psalmnummertavlor. 

Kyrkogården
Runt kyrkogården löper en kallmur och vid entrén mot söder finns en dekorativt utformad grind av svart smidesjärn med stolpar av natursten. Klockstapeln restes 1951 och är även den ritad av arkitekt Ärland Noréen vid Kungliga byggnadsstyrelsen i Stockholm. Samma ritning användes också för klockstapeln på södra kyrkogården i Åmål. Öster om stapeln finns en rad med äldre smidda gravkors. Samt en mycket intressant smal gravvård av skiffer som är rest över två bröder som drunknade i Tydjesjön 1860. Marken på kyrkogården domineras annars av öppna gräsytor med spridda gravar, varav några är grusade.  

Tydje church site and chapel
The chapel is a living and holy room for tranquillity, prayer and worship

The church site at Tydje is of medieval origin. There are records of at least three wooden churches, the oldest one was burnt down in the war against Denmark in 1679.

At the beginning of the 19th century the two parishes Tösse and Tydje were joined together. The church in Tydje served as the common church in 1812-48. In 1955 a chapel was inaugurated in the churchyard. Over the door is a wrought-iron emblem with the Chi-Rho symbol which was on the banner of the Roman emperor Constantine the Great in the 4th century. The Greek letters chi and rho are the two first letters in the Greek name of Christ.

The churchyard
is surrounded by a dry stone wall. At the entrance to the south is a decorative wrought-iron gate. The bell tower was built in 1951. East of the bell tower are some old wrought-iron grave crosses and a narrow grave of slate over two brothers who drowned in the Tydje lake in 1860.