Trudelutten

(åk F-åk 2) övar torsdagar kl. 17.40-18.15 i Åmåls församlingshem

Trudelutten vänder sig till dig som är mellan 6-8 år. Vi sjunger allting utantill och tränar lite sångteknik, rytm och noter på ett lekfullt sätt. Sångglädjen är det som står i fokus. Varje övning avslutas med en kort andaktsdel med ljuständning.

Trudelutten brukar sjunga på en eller ett par gudstjänster/högmässor per termin. Barnen är också med på Lucia. 

Körledare är Ellinor Wiman.

Ingen körövning 13/10 samt 3/11 (höstlov).