Trivselkören

övar torsdagar kl. 13.30 i Åmåls församlingshem.

Trivselkören är en kör för dig som vill lära dig sjunga. 

Vi övar på dagtid, och under hösten 2022 ses vi torsdagar kl.13.30-15.00 i Åmåls församlingshem. I Trivselkören sjunger vi aldrig upp i något sammanhang, så det är fritt fram att komma enstaka gånger eller alla. Men vi lär oss grundläggande sångteknik och lär oss också lite om noter.