Foto: Morgan Torger

Tösse med Tydje

Tösse nya kyrka, Tösse gamla kyrka, Tydje kapell