Foto: Morgan Torger

Tösse med Tydje

Tösse nya kyrka och Tydje kapell