Foto: Daniel Gomez Palomäki

Skyltar på gravplatser

På våra kyrkogårdar finns det gravplatser som har olika skyltar. Skyltarna anger vilken typ av skötsel som graven har. Nedan listas de olika färgernas betydelse.

Vit  - Grundskötsel

Grön - Grundskötsel och sommarplantering

Svart - Grundskötsel och sommarplantering och granris

Blå - Grundskötsel och granris

Gul  - Återlämnade gravar

Välkommen att kontakta oss för mer info och beställning. 
 

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv, så kan vi hjälpa till.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Öppet mån-tors kl. 09.30-13.00
Telefon: 0532-60 78 50
Besöksadress: Nygårds kapell, Västra kyrkogården, Hovslagaregatan 3, Åmål.
amal.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårdsfrågor, gravrättsfrågor m m.