Skolverksamhet

I vårt skolkyrkoarbete ligger skollagen och läroplaner, den kristna traditionen och vårt kulturarv till grund, samt våra årliga rektorsmöten.

I vårt skolkyrkoarbete ligger skollagen och läroplaner, den kristna traditionen och vårt kulturarv till grund, samt våra årliga rektorsmöten. I årets erbjudande finns inga samlingar inplanerade för årskurs 2 (se info under Åk 2 längst ner).  

Skolkyrkoarbetet gäller samtliga skolor i Åmåls församling som innefattar Åmåls kommun. Samtliga samlingar, förutom utdelning av barnens bibel och samlingen Allhelgonatid, är i Åmåls kyrka eller församlingshem. Där så behövs står Åmåls församling för transportkostnad.  Vårdnadshavare är alltid välkomna att vara med!

Separat inbjudan och bokningstider till de olika aktiviteterna skickas ut några veckor före utsatt tid.

Skolgudstjänster i våra kyrkor inför högtider och avslutningar bokas av respektive skola i god tid före till vår reception 0532 – 60 78 80.


Åk 0
Allhelgonasamling
Vi berättar varför vi firar Allhelgona och läser berättelsen om larver och trollsländor. 

Åk 1
Samling i kyrkan
Utdelning av Barnens bibel för årskurs 1. En bibelberättelse gestaltas med hjälp av flanobilder. Mer info om dag och plats i separat inbjudan.                  

Åk 5
Allhelgonatid
OBS: samlingen är i Nygårds kapell
Vi tar upp frågor kring döden och samtalar om vad som händer vid och runt en begravning. Vi deltar gärna med information om ”Allhelgonatid” på föräldramöte. Hör av er om tid!

Åk 6
”Att leva tillsammans”
Övningsuppgifter och samtal som tar upp etiska frågeställningar och stärker gemenskap och sammanhållning som visar på gruppens betydelse.

Våren
Åk 0
Dockspel: Påskens budskap.

Åk 1
Dockspel: ”Sackeus” 
(Luk 19:1-10) som handlar om att säga förlåt

Åk 3
Kyrkvisning: för samtliga skolor i Åmåls kyrka

Åk 4
Påskvandring: En upplevelsevandring som handlar om påskens händelser.

Åk 2 Hösten eller våren
Ni är välkomna att komma med egna förslag/ önskemål om teman för samlingar med klassen eller skolan. Vi försöker uppfylla era önskningar om vi har möjlighet.

 

Åmåls församlings personal finns till stöd och hjälp för elever och anställda med samtal såväl i vardags som i krissituationer.

Hela vårt arbetslag finns med på olika vis i skolkyrkoarbetet men huvudansvaret är fördelat:

Förskolan och åk 1-2
Birgitta Lindh

Grundskolan, åk 3-6
Ann-Cathrin Forsberg Carlsson

KONTAKT