Foto: Maria Lundström/IKON

Om krisen, katastrofen eller olyckan är framme . . .

. . . tappar vi ofta fotfästet i tillvaron och känner oss vilsna. Vi vet inte vart vi ska vända oss eller vem vi kan lita på. Då har kyrkan ett symbolspråk som kan vara till hjälp. Hit kan man komma för att tända ett ljus, be en bön eller få någon att prata med. Men det finns också mer vi försöker göra:

 

 

Åmåls församling är medlem i POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande) och arbetar i första hand genom POSOMs organisation. I POSOM ingår representanter för kommunen, vård- och omsorg, polis, ambulans och räddningstjänsten. Vanligtvis är det räddningstjänsten som larmar in POSOM gruppen. Larmet går till ledningsgruppens sammankallande och därifrån vidare ut till berörda organ.

Åmåls församling kan också ställa upp vid andra tillfällen t.ex. då något händer på annat håll, men man känner lokalt ett behov av att samlas. Då kan vi öppna våra kyrkor och församlingshem, sätta på en kopp kaffe och erbjuda någon att prata med.

Vårt visionära mål är att I allt vad vi gör och säger, uttrycka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Det betyder att vi efter bästa förmåga vill vara en öppen kyrka, tillgänglig för människor i och omkring Åmål. Krisen, katastrofen eller olyckan är ett sådant tillfälle eftersom vi har medarbetare med viss vana och utbildning kring kris- och katastrofhantering. Vi är vana att möta människor i både sorg och glädje. Samtidigt har vi våra begränsningar, inte minst gäller det på informationsområdet.

Vi får vår information genom samma kanaler som andra människor dvs. genom radio, TV och andra sociala media om det inte har gått genom POSOM. Ibland är radio, TV och sociala media knapphändiga med information, ibland har de felaktiga uppgifter. Här väljer vi en återhållsam attityd och skriver inte på vår hemsida om vi inte har bekräftade uppgifter.

Åmåls kyrka är öppen dagligen mellan 09.00 och 18.00 för bön och andakt om inte regelrätt gudstjänst hålls för stunden. Kyrkan kan öppnas också vid andra tillfällen om något händer. Återigen här är det informationen som oftast styr ett sådant öppethållande. Om inget står på hemsidan går det bra att kontakta någon av församlingens präster för information. På landsbygden har vi tyvärr inte samma resurser att öppna kyrkorna och ha personal på plats. Men händer något där, gör vi givetvis vad vi kan för att vara på plats.

I församlingens gudstjänster försöker vi, så långt vi har information, lägga in förböner, tända ljus och be för drabbade, döda, skadade och andra. Det gör vi också när det händer utomlands. I anslutning till församlingens gudstjänster kan man alltid be prästen om förbön och/eller en tid för samtal. Samtalet kanske inte kan ske direkt, men oftast med ganska kort framförhållning.

Du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu, sjunger vi ofta i våra gudstjänster och vi vill inte att något ska hända dig, de dina eller någon annan. Men om krisen, katastrofen eller olyckan är framme, så finns vi här. Var inte rädd för att kontakta oss.

Lotta Cohén
kyrkoherde