Mokören

övar tisdagar kl. 18.15 i Mo bygdegård

Körledare för Mokören är Martin Hasselgren.