Övre fr v. Kurt Svensson, Lotta Cohén, Lisbeth Vestlund, Monica Lindstrand, Anders Heningson, Eva Hamnebo. Nedre raden fr. v. Gerhard Jansson, Anette Wennersten, Gunnar Dahlstrand, Elisabeth Enger, Gustaf Wennberg.
Foto: Åmåls församling

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Utsedda ledamöter och ersättare i Åmåls församlings kyrkoråd 
för mandatperioden 2022-01-01--2025-12-31

Ledamöter
Anders Henningson (TFK), ordförande
Eva Hamnebo (TFK), vice ordförande
Kurt Svensson (TFK)
Märta Björn (TFK)
Elisabeth Enger (TFK)
Gunnar Dahlstrand (TFK)
Sven Albinsson (S) 
Anette Wennersten (S) 
Monika Lindstrand (S) 
Nina Nilsson (MPSKDG)
Lotta Cohén, kyrkoherde 

Ersättare                        

Kerstin Kaså (TFK)
Kjell-Åke Wivatt (TFK)
Leif Aronsson (TFK)
Gustaf Wennberg (S) 
Lisbeth Vestlund (MPSKDG)

MPSKDG - Miljörpartister i Svenska kyrkan De Gröna
S - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
TFK - Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling