Foto: Christina Stake

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Utsedda ledamöter och ersättare i Åmåls församlings kyrkoråd 
för mandatperioden 2018-01-01--2021-12-31

Ledamöter
Gretel Holmgård (TFK), ordförande
Anders Henningson (TFK), vice ordförande
Kurt Svensson (TFK)
Eva Hamnebo (TFK)
Elisabeth Enger (TFK)
Märtha Björn (TFK)
Cecilia Gustafsson (S)
Gustaf Wennberg (S)
Fredrik Bengtsson (S)
Morgan Torger (S)
Lotta Cohén, kyrkoherde 

Ersättare                        
Gun-Britt Larsson (TFK)
Kjell-Åke Wivatt (TFK)
Peter Vestlund (TFK)
Anette Wennersten (S) 
Ann-Charlotte Örtegren (S)

S - Arbetarpartiet Socialdemokraterna
TFK - Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling