Foto: Johan Nilsson /IKON

Kyrkor och församlingshem

Åmåls församling motsvaras geografiskt Åmåls kommun och har 10 kyrkor och kapell. Här kan du läsa mer om dessa och dess församlingshem.