Foto: Johan Nilsson /IKON

Kyrkor och församlingshem

Åmåls församling motsvaras geografiskt Åmåls kommun och har 10 kyrkor och kapell. Här kan du läsa mer om dessa och dess församlingshem.

Edsleskog

Edsleskogs kyrka med samlingssal

Fröskog

Fröskogs kyrka

Mo

Mo kyrka

Tösse med Tydje

Tösse nya kyrka och Tydje kapell

Åmål

Åmåls kyrka och församlingshem, Nygårds kapell, Södra kapellet

Ånimskog

Ånimskogs kyrka och församlingshem