Foto: Gustav Wennberg

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen i Åmåls församling sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravningslagen. Totalt finns det 10 kyrkogårdar i Åmåls församling.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Öppet mån-tors kl. 09.30-13.00
Telefon: 0532-60 78 50
Besöksadress: Nygårds kapell, Västra kyrkogården, Hovslagaregatan 3, Åmål.
amal.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårdsfrågor, gravrättsfrågor m m.

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till följande gravar

Kyrkogårdar

I Åmåls församling (motsvarande Åmåls kommun) finns tio kyrkogårdar.

Begravningsavgift

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Begravningsavgift betalas av alla som är bokförda i Sverige och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, oavsett religion.

Ett kyrktorn i motljus bakom en trädkrona.

Aktuellt hos kyrkogårdsförvaltningen

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar under året: Under vecka 4 kommer träd fällas på Fröskogs kyrkogård.

Gravrätt

Rätten till en gravplats kallas för gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider.

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv, så kan vi hjälpa till.

Gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Det finns en rad olika gravskick och nedan ges en kortfattad förklaring till de olika typerna vi kan erbjuda inom Åmåls församling.

Begravningsombud

Begravningsombud granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. Ombuden bevakar också rättigheterna för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.