Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Kyrkofullmäktige

Direktvalt kyrkofullmäktige med 25 ledamöter från två nomineringsgrupper; Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling.

För mandatperioden 2018-2021: Ordförande i kyrkofullmäktige är Kurt Svensson. Fredrik Bengtsson är vice ordförande.

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)

Tillsammans För Kyrkan i Åmåls Församling (TFK)

Ordinarie
Fredrik Bengtsson  (S)
Gustaf Wennberg (S)
Annette Wennersten (S) 
Morgan Torger (S)
Ann-Charlotte Örtegren (S)
Sven Albinsson (S)
Mikael Norén (S)
Barbro Axelsson (S)
Lars Rune Hägg (S)
Kurt Svensson (TFK)
Anders Henningsson (TFK)
Elisabeth Enger (TFK)
Eva Hamnebo (TFK)
Kjell-Åke Vivat (TFK)
Märta Björn (TFK)
Gunnar Dalstrand (TFK)
Kerstin Kaså (TFK)
Ulf Gärdensmo (TFK)
Gun-Britt Larsson (TFK)
Peter Vestlund (TFK)
Ellinor Wiman (TFK)
Rigmor Larsson Tryggvesson (TFK)
Leif Aronsson (TFK)
Lisa Kihlgren (TFK)
Mikaëla Thorén (TFK)

Ersättare
Linda Östman Strand (S)
Olof Eriksson (S)
Cajsa Hallberg (S)
Sara Lindstedt Karlsson (S)
Maria Hajto (TFK)
Monica Andersson (TFK)
DanielAxelsson (TFK)
Josefine Bertilsson (TFK)
Agneta Bürgemeister (TFK)
Therese Svensson (TFK)
Britt-Inger Torp Lindell (TFK)
Per Wiman (TFK)