Kyrkofullmäktige

Direktvalt kyrkofullmäktige med 25 ledamöter från två nomineringsgrupper; Arbetarpartiet Socialdemokraterna och Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling.

För mandatperioden 2018-2021: Ordförande i kyrkofullmäktige är Kurt Svensson. Fredrik Bengtsson är vice ordförande.

Ordinarie:                                                 Ersättare:  

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Fredrik Bengtsson                                     Barbro Axelsson
Gustav Wennberg                                     Lars Rune Hägg
Cecilia Gustafsson                                     Linda Strand
Anette Wennersten                                   Olof Eriksson
Morgan Torger                                         Cajsa Branchetti Hallberg           
Ann-Charlotte Örtegren
Sven Albinsson
Mikael Norén
Rolf Lindström

 

Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling

Kurt Svensson                                          Lisa Kihlgren
Anders Henningson                                   Mikaela Thorén
Elisabeth Enger                                         Maria Hajto
Grethel Holmgård                                     Monica Andersson
Eva Hamnebo                                           Daniel Axelsson
Kjell-Åke Wivatt                                       Josefin Bertilsson
Märta Björn                                             Agneta Bürgemeister
Gunnar Dahlstrand                                   Therese Svensson
Kerstin Kaså
Ulf Gärdensmo
Gun-Britt Larsson
Peter Vestlund
Magnus Åsehäll
Ellinor Wiman
Rigmor Larsson Tryggvesson
Leif Aronsson