Kontakta

Nedan finns direktnummer till personal sorterad på uppdrag. Kontaktuppgifter till verksamhetsansvariga finns även på respektive sida.

Kontakt

Kontakt
Församlingskansli

Öppet mån, tis, tors, fre kl. 09.30-12.00
Telefon: 0532-60 78 80
Besöksadress: Åmåls församlingshem, Karlstadsvägen 4, Åmål
amals.forsamling@svenskakyrkan.se


Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör församlingens arbete, boka dop, beställa kondoelans m.m.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Öppet mån-tors kl. 09.30-13.00
Telefon: 0532-60 78 50
Besöksadress: Nygårds kapell, Västra kyrkogården, Hovslagaregatan 3, Åmål.
amal.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårdsfrågor, gravrättsfrågor m m.