Internationellt arbete

Gruppen för dig som är intresserad av internationella frågor

Åmåls församling har under flera år jobbar med internationella frågor. Det finns en grupp på cirka 10 personer som jobbar ideellt med olika insamlingsprojekt som Svenska kyrkan är drivande i. Vi kommer nu att anta utmaningen att tänka mer runt de nya målen som t.ex. klimatfrågor. Hur kan vi i Åmål hjälpa vårt klimat? Vad kan jag som medmänniska och konsument göra?

Är du intresserad av dessa globala frågor så välkommen att ta kontakt med oss.

Gruppen träffas cirka 6 gånger om året för att bl. a planera aktiviteter som rör internationellt arbete och deltar även i kurser och inspirationsdagar som anordnas av Karlstads stift och av Svenska kyrkan på nationell nivå.

I den internationella gruppen samlas allt som församlingen ser som sitt internationella engagemang: Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska kyrkan i utlandet, rättvisehandel, m.m.

Gruppen har specialuppdrag att bevaka internationella frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och ansvara för insamlingsarbete. Alla som känner engagemang för och vill stödja kyrkans internationella arbete är välkomna att vara med. Plats finns både för den som vill göra en liten tidsbegränsad insats och för den som vill lägga ner mycket tid. Den internationella gruppen är en stödgrupp som samordnar, planerar och utvecklar det internationella arbetet så att det blir en angelägenhet för hela församlingen och genomsyrar verksamheten.

De internationella frågorna liksom hållbarhetsfrågorna har kommit att omfatta ett allt mer bredare perspektiv. Tidigare var fokus i det internationella abetet i första hand på bistånd och mission. I dag ryms såväl livvstilsfrågorna som klimatfrågor. Arbete med de globala frågorna måste utgå från ett församlingsperspektiv.