Himlaliv

(fr. åk 3) övar tisdagar 17.00-17.45 i Åmåls församlingshem

Flickor får börja i Himlaliv året då de fyller 9 år. Här får man ha en enskild träff med körledaren innan man börjar. Eftersom varje korist har en fast plats är det till hjälp för den som leder kören om hen vet lite hur varje barn sjunger. I Himlaliv får man en pärm och vi tränar mer aktivt på att förstå notbilder. Här övar vi på att sjunga i stämmor också.

Himlaliv medverkar vid 1-3 högmässor/gudstjänster per termin. På hösten är kören med på konserten 1:a advent och lucia. På våren brukar vi försöka göra en resa. Läger eller körhelger kan också bli aktuellt.

Körledare är Ellinor Wiman.

Ingen körövning 1/11 (höstlov).