Foto: Magnus Aronsson /IKON

Gudstjänst

Välkommen att fira gudstjänst i Åmåls församling!

I gudstjänsten möter Gud sin församling på ett alldeles särskilt sätt. Det är där relationen mellan Gud och oss kommer tydligast till uttryck. Gudstjänsten syftar också till att stärka oss att möta vardagen, världen och allt som finns omkring oss.

Åmåls församling vill i gudstjänster och andakter förmedla en trygghet och gemenskap kring Ordet och Sakramenten. Gudstjänst firas regelbundet i församlingens olika kyrkor med en gemensam liturgisk grundform.

Ramverket är handbokens gudstjänstordningar, där vi är en del av en helhet, en del av Svenska kyrkan etc. Till ramverket lägger vi byggstenar av musik, texter, böner mm. Stärkta efter gudstjänsten kan vi sedan på Guds uppdrag gå ut i hela världen och förkunna evangelium, främst då i Åmål med omnejd. (Utdrag ur Församlingsinstruktionen)

I kalendern nedan kan du se när gudstjänst firas nästa gång.