Foto: Daniel Gomez Palomäki

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv, så kan vi hjälpa till.

Skötsel av en enskild grav, upplåten med gravrätt, bekostas inte av begravningsavgift eller kyrkoavgift. Som innehavare av graven kan du välja att sköta den själv eller ge oss skötseluppdraget.

Varför kostar det pengar att få graven omskött?

I Begravningslagen står det att gravvården med tillhörande rabatt ska skötas av gravrättsinnehavaren och att allmänna ytor på kyrkogården ska skötas inom begravningsavgiften. Sedan Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 är gravrättsinnehavaren själv skyldig att ansvara för skötsel och vård av graven, då detta inte ingår i begravningsavgiften.

Prislista 2022 gravskötsel Åmåls församling

Priserna gäller kyrkogårdarna i Åmål, Mo, Tösse, Tydje, Ånimskog, Edsleskog samt Fröskog.

Man kan välja mellan två olika typer av avtal.

Ettårsavtal. Nytt avtal kommer automatiskt varje år för godkännande.

Avräkningsavtal. En summa motsvarande minst 10 ggr och högst 25 ggr årssumman +15% för att täcka ekonomiska förändringar insättes på församlingens fondkonto. Avräkning görs med årsavgiften mot det erlagda beloppet. Årsavgiften kan under avräkningstiden ändras. En insättning på ex.vis motsvarande 10 år räcker minst 10 år. Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan kapitalet har förbrukats. Förvaltningen tillämpar förskottsinbetalning och beställningar skall inkomma före utgången av april.

Grundskötsel innebär att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick under skötselperioden april till allhelgonahelgen. I grundskötseln ingår i den omfattning som behövs avseende gravplatsens utformning vårstädning, vattning, rensning av rabatt, klippning av häck inom gravplats, gräsklippning, rättning av rabattramar samt krattning och randning av grusgravar.

Vårplantering innebär beroende på gravplatsens utformning, plantering av penséer eller violer. Planteringen sker i början av maj.

Sommarplantering innebär beroende på gravplatsens utformning, plantering upp till 6 stycken blomplantor. Valet av blommor görs av kyrkogårdsförvaltningen och kan variera på gravplatserna och från år till år. Planteringen sker i början av juni.

Höstplantering innebär plantering av 2 stycken ljungplantor i början av oktober.

Granris innebär läggning av granris på gravplatsen före Allhelgonahelgen.

Krans innebär läggning av granriskrans på gravplatsen före Allhelgonahelgen.

Vattning innebär endast vattning.

Gravljus +Tändning innebär att kyrkogårdsförvaltningen står för ett ljus samt tändning per gravplats. Vardagar.     

Avgifter gravskötsel Foto: Åmåls församling

Skötselpaket

Lilla paketet 1:  830 kr
Innebär Grundskötsel och sommarplantering

Lilla paketet 2: 1010 kr
 Innebär Grundskötsel grav med stenram och/eller grus och sommarplantering. 

Mellan paketet 1: 1015 kr
Innebär Grundskötsel, sommarplantering samt granris.

Mellan paketet 2: 1195 kr
Innebär Grundskötsel grav med stenram och/eller grus, sommarplantering samt granris.

Stora paketet 1: 1515 kr
Innebär Grundskötsel, vårplantering, sommarplantering,  höstplantering, granris och krans.

Stora paketet 2: 1695 kr
Innebär Grundskötsel grav med stenram och/eller grus,  vårplantering, sommarplantering, höstplantering, granris och krans.

Välkommen att kontakta oss för mer info och beställning, kontaktuppgifter finns nedan, eller fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Ja tack, jag vill bli kontaktad för mer information om gravskötsel.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Öppet mån-tors kl. 09.30-13.00
Telefon: 0532-60 78 50
Besöksadress: Nygårds kapell, Västra kyrkogården, Hovslagaregatan 3, Åmål.
amal.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårdsfrågor, gravrättsfrågor m m.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen i Åmåls församling sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravningslagen. Totalt finns det 10 kyrkogårdar i Åmåls församling.

Ordningsföreskrifter för kyrkogårdarna i Åmåls församling

Kyrkogårdarna är de dödas vilorum. Och en plats vi delar med varandra.
Det är inte tillåtet att beträda planterade områden, andras gravplatser eller andra områden som kan skadas.
Kopplade hundar, i husse eller mattes sällskap är välkomna, men rastning av hundar är förbjuden på kyrkogården.
Avfall ska läggas i befintliga avfallskärl.
Redskap, vattenkannor och vaser som tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen, skall efter användande ställas tillbaka på för dem avsedda platser. Privata redskap, vattenkannor, vaser mm som inte är i bruk, får inte förvaras inom kyrkogården. Påträffas sådana får de tas bort av vaktmästaren.
Vaser av glas och porslin får inte användas.
På gravplats får blommor och kransar av levande växter nedläggas. Gravlyktor och ljushållare får tillfälligt placeras vid gravplatsen. Andra lösa föremål i form konstprodukter som plastblommor, plastsnurror, kransar av metall, plast el dyl får inte användas, i sådana fall äger personalen rätt att ta bort föremålen. Marschaller får inte utsättas.