Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.  Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

- begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
- begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
- begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
- begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
- inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Åmåls församling, 0532-60 78 80

e-post: amals.forsamling@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig till Åmåls församlings dataskyddsombud.

Xeeda AB

dso@xeeda.se

GDPR - Om du är medlem i Svenska kyrkan

Information om hur Åmåls församling behandlar dina personuppgifter om du är medlem i Svenska kyrkan.

Närbild på en hand som tillhör en bebis i dopklänning.

GDPR - Om ditt barn ska döpas hos oss

Information om behandling av personuppgifter om ditt barn ska döpas i Åmåls församling.

GDPR - Om du ska döpas hos oss

Information om hur Åmåls församling hanterar dina personuppgifter för att du ska kunna döpas i församlingen.

GDPR - Om ni ska vigas hos oss

Information om hur Åmåls församling hanterar dina personuppgifter om du ska vigas hos oss

GDPR - Om du bokar en begravningsgudstjänst

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du bokar en begravningsgudstjänst i Åmåls församling.

En metallburk med färggranna pennor.

GDPR - Om ditt barn går i en barngrupp hos oss

Information om behandling av personuppgifter

Närbild på foten av någon iklädd vit kåpa och brandgula skor med blåa snören.

GDPR - Inför och under konfirmation

Hur och varför behandlar vi era personuppgifter?

GDPR - Hur vi hanterar handlingar

Information om hur Åmåls församling hanterar handlingar.

GDPR - Om du använder Swish för betalning hos oss

Information om behandling av personuppgifter om du använder swish för betalning i Åmåls församling.

GDPR - Om du bokar en av våra lokaler

Information om behandling av personuppgifter om du bokar lokal i Åmåls församling.

GDPR - Om du skickar e-post till oss

Information om hur Åmåls församling hanterar dina personuppgifter om du skickar e-post till oss.

En kvinna fotograferar utomhus.

GDPR - Bild och filmmaterial

Om du finns med på bild- eller filmmaterial

GDPR - Om du söker jobb hos oss

Information om hur Åmåls församling hanterar dina personuppgifter om du söker jobb hos oss.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.