Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

2022-2025

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Kyrkofullmäktige

Direktvalt kyrkofullmäktige med 25 ledamöter från tre nomineringsgrupper; Arbetarpartiet - Socialdemokraterna, Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna och Tillsammans För Kyrkan i Åmåls Församling.

Övre fr v. Kurt Svensson, Lotta Cohén, Lisbeth Vestlund, Monica Lindstrand, Anders Heningson, Eva Hamnebo. Nedre raden fr. v. Gerhard Jansson, Anette Wennersten, Gunnar Dahlstrand, Elisabeth Enger, Gustaf Wennberg.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse. Kyrkoherden har tillsammans med kyrkorådet ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd och ansvarar för tillsyn utifrån Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Någon stoppar ner valkuvertet i valurnan.

Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera och genomföra kyrkovalen i Åmål till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och det nationella kyrkomötet. Kyrkoval genomförs vart fjärde år. 2025 är det kyrkoval.

Valresultat

Valresultat

Valresultat från kyrkovalet 2021, information om vad som händer efter kyrkovalet och mandatfördelningen.