I kyrkovalet den 20 september kan medlemmar över 16 år göra sin röst hörd. 
5,6 miljoner medlemmar i Svenska kyrkan har rösträtt den 20 september. 
Var ska Svenska kyrkan ska lägga kraften?
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Förtroendevalda

2018-2021