Fonder

Församlingen förmedlar gåvor till den egna fonden, Diakonifonden, blomsterfond i Edsleskog, Fröskog och Ånimskog, ACT Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet (SKUT).

Åmåls församlings diakonifond

 ”Diakoni är att utrycka Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i handling och omsorg om individen.” Orden är hämtade från församlingsinstruktionen för Åmåls församling. Ett viktigt sätt att uppfylla detta är genom att bistå människor i olika former av nöd med hjälp av resurser ur Åmåls församlings diakonifond.

Diakonifondens roll är inte att dela ut kontanter, matkassar och kläder på ett sådant sätt att människors dagliga ekonomi kan bygga på vårt bidrag. Kort sagt: vi kan INTE överta samhällets och arbetsgivarnas ansvar för människor.

Diakonifondens roll är att bistå människor i nöd vid enstaka tillfällen i livet, t.ex. att betala för akut tandläkarvård, medicin eller en matkasse. Någon gång behövs ett litet ekonomiskt bidrag till människor som har det besvärligt i livet och vars ekonomi inte räcker till.

Du som vill hjälpa dina medmänniskor i ”handling och omsorg om individen” kan med din gåva till diakonifonden göra stor och välkommen nytta!

Ånimskogs blomsterfond, Fröskogs blomsterfond, Edsleskogs blomsterfond

Ger bidrag till enskilda i behov av ekonomiskt bistånd och frivilligorganisationer utifrån ansökan samt bidrag till utsmyckning och trivsel i respektive kyrka och församlingshem.

Svenska kyrkan i utlandet 

Svenska kyrkan är närvarande i många länder världen över. I våra utlandskyrkor kan turister och permanentboende svenskar få känna sig som ”hemma fast borta”. När katastrofer drabbar, såväl personliga som mer omfattande, är det oerhört betydelsefullt att kunna vända sig till någon som talar vårt språk och förstår vilka vi är. Under ett år tar Svenska kyrkans utlandsförsamlingar emot omkring en miljon besök. Utlandskyrkans församlingsliv, gudstjänster, undervisning och diakoni är omvittnat av största betydelse. Läs gärna mer på: https://www.svenskakyrkan.se/kyrkaochsamhalle/ge-en-gava

ACT Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har ett oerhört omfattande och välutvecklat arbete i hela världen. Genom samarbete med ACT (action of churches together) ingår Svenska kyrkan i ett av världens mest effektiva och välorganiserade bistånds och utvecklingsarbete. Genom att huvuddelen av allt arbete sköts av ideella medarbetare eller ryms inom Svenska kyrkans verksamhet används endast 3 % av alla ekonomiska resurser till administration. Det är en mycket låg andel. Att pengarna kommer fram bevakas noga och organisationens internkontroll är mycket stark. Därför är en gåva till Svenska kyrkans internationella verksamhet en gåva som med ett minimum av omkostnader och med säkerhet kommer behoven till godo.  Läs gärna mer på: https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=578537