En hjälp för dig som ska gravsätta en avliden efter kremation

Bokning av urnnedsättning

Urnnedsättning kan ske vardagar måndag-fredag mellan kl. 10:00 och 15:00.
Urnnedsättning bokas av anhöriga på kyrkogårdsförvaltningen på telefon: 0532-607850 måndag-torsdag kl 9:30 – 13:00. Bokning måste ske senast en vecka innan nedsättningen. Urnnedsättning gäller även där stoftet är i en kartong.
Ni som önskar präst vid urnnedsättningen anmäler det vid bokningen.
Ni som önskar hämta urnan på annan plats än nedan angiven meddelar också detta vid bokningen.
Gravsättning i minneslund utförs alltid av kyrkogårdsförvaltningen. Meddelande om gravsättning skickas ut i efterhand.


Hämtning av urna

Urnan/stoftet hämtas ut på följande ställen, beroende på var gravsättningen skall äga rum:
Nygård (västra kyrkogården) – i anhörigrummet, ingång till kyrkan
Åmåls kyrka (norra kyrkogården) – brudkammaren
Södra kapellet (södra kyrkogården) – i kapellet
Edsleskog – i kyrkan på bordet mittemot sakristian; vid gamla kyrkogården – porten till kyrkogården Fröskogs kyrka – i vapenhuset
Mo kyrka– i vapenhuset
Tydje - kapellet
Tösse kyrka– i Lillkyrkan
Ånimskogs kyrka – i kyrkan

Rutiner för urnnedsättning

Förutom Svenska kyrkans ordning för Urnnedsättning finns inga fastlagda rutiner för hur en urnnedsättning skall gå till, men ni som önskar ha något att gå efter kan följa nedanstående förslag:
Samlas kring urnan och bestäm vem som ska bära den. Ta gärna en kort stunds tystnad innan ni går till gravplatsen.
Gå lugnt till graven. Småprata eller gå under tystnad.
Vid graven sänks urnan ned eller ställs på anvisad plats då förvaltningen sköter gravsättningen.
Lägg en blomma, tänd ett ljus eller dela ett gott minne av den avlidne.
Avsluta med en vers, en dikt eller ett favoritcitat.
Gå sedan lugnt därifrån.

Församlingens präster står gärna till tjänst vid urnnedsättning. Kyrkogårdsförvaltningens vaktmästare står till förfogande om något skulle vara oklart.

Kontakt

Kyrkogårdsförvaltningens expedition

Öppet mån-tors kl. 09.30-13.00
Telefon: 0532-60 78 50
Besöksadress: Nygårds kapell, Västra kyrkogården, Hovslagaregatan 3, Åmål.
amal.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Välkommen att kontakta oss om du har frågor som rör gravsättning, gravskötsel, kyrkogårdsfrågor, gravrättsfrågor m m.