Foto: Linda Mickelsson / IKON

Samtal och stöd

"Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill genom barmhärtighet, respekt och solidaritet möta människan och hennes utsatthet."

Vi vill möta de människor som utifrån sin situation känner sig utsatta och vill ha kontakt med Svenska kyrkan. Det betyder att vem Du än är och vad det än är som känns svårt så är Du välkommen. Vi stödjer och hjälper Dig utifrån Din situation och på Dina villkor.
Vi har tystnadsplikt.

KONTAKT