Att begrava någon är att säga farväl, men också att minnas personen som gått bort.
Foto: Jim Elfström / IKON

Begravningen ett sätt att säga farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Ett sista farväl

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt för många att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

Under begravningsgudstjänsten får vi sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för sådant som inte blev bra mellan er.

Den som har dött får gå i frid

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Minnesstunden ger tillfälle att minnas tillsammans

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap, vid en minnesstund. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda.