Foto: Christina Stake

Återöppnande av Edsleskogs kyrka

Inledningsord av kyrkoherde Lotta Cohén vid återöppnande av Edsleskogs kyrka 2019-09-08

Det började som en fråga för snart 5 år sedan: ”Tycker inte du att det vore bra om vi kunde få så att vi kan koka kaffet här? Och med en toalett behöver man inte springa ut till manskapsboden.” Det väckte en tanke, som blev till en idé och snart var både antikvarien och länsstyrelsen här och tittade. Projektet rullade igång.

För ett år sedan stängde vi kyrkan, tömde utrymmena som varit sakristia och samlingsrum, och väntade. Det blev en längre väntan än vi tänkt oss, men sen kom bygget igång och det har varit många turer. Ibland har det varit två steg fram och ett tillbaka. Men hela tiden har det funnits någon som kämpat oförtrutet vidare, och idag ser vi ett resultat som överstiger mångas förväntan.

Det har varit många inblandade i arbetet med ombyggnaden. Jag skulle vilja påstå att hälften av arbetet som gjorts, syns inte såsom el, rör, lamphissar och mycket annat. Från verksamhetsråd, kyrkoråd och fullmäktige, till hantverkare av olika slag; från medarbetare till stiftspersonal, antikvarie, länsstyrelsen, städare och församlingsbor—alla har bidragit på sitt sätt.

Idag är frågan besvarad. Visst kan vi koka kaffet här, och toalett finns det med.

Det är med tacksamhet och glädje vi  än en gång får ta vår kyrka i bruk för gudstjänst och gemenskap. Ett stort och varmt tack till alla som på ett eller annat sätt varit involverade. Ingen nämnd och ingen  glömd. Må Gud välsigna er rikligt i allt ni gör och är. TACK!