Ansvarig utgivare

Åmåls församlings webbplats som är en del av Svenska kyrkans webbplats har ett eget utgivningsbevis.

UTGIVNINGSBEVIS
Utgivningsbevis medför att det som publiceras på webbplatsen omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen, på samma sätt som andra medier med ansvarig utgivare. 

Det innebär att det finnns en ansvarig utgivare för alla sidor där webbadressen inleds med www.svenskakyrkan.se/amal

Övriga delar av Svenska kyrkans webbplats kan ha andra ansvariga utgivare.

ANSVARIG UTGIVARE
Ansvarig utgivare för Åmåls församlings webbplats är kyrkoherde Lotta Cohén.