Foto: Jenny Sigeman/IKON

Aktuellt

Här hittar du information om vad som är på gång på våra kyrkogårdar under året: Just nu pågår en trädinventering på församlingens kyrkogårdar.

Just nu pågår en trädinventering på Åmåls församlings kyrkogårdar. Trädinventeringen görs av trädgårdsmästaren Daniel Gomez Palomäki. Trädinventeringens syfte är att bedöma trädens skick, kulturhistoriska värde, eventuella åtgärdsbehov och att identifiera riskträd.

Foto: Ulrika Halfvordsson/Åmåls kyrkogårdsförvaltning

Bedöms risken vara hög för skada för besökande och egendom så ansöks det till länsstyrelsen om att ta ner träden. Oftast så ansöks det samtidigt om ett återplanteringsförslag för att skapa en förnyelse i trädbeståndet.

Daniel kommer under dom kommande månaderna vara ute på kyrkogårdarna och inventera, om du har några funderingar är du välkommen att ta kontakt med Daniel, tel. 0532- 60 78 59.
(Publicerad 2020-01-20)

Under måndagen (20 januari) fälldes två träd på norra kyrkogården, Åmål. Träden bedömdes tidigt under trädinventeringen att vara riskträd då dom hade omfattande stamskador och håligheter. Tillstånd till att ta ner träden söktes och godkändes av länsstyrelsen tillsammans med en plan om att plantera två nya himalayabjörkar högre upp på kullen.

Foto: Ulrika Halfvordsson/Åmåls kyrkogårdsförvaltning

För att värna om den biologiska mångfalden så kommer en del av dom fällda björkarnas stammar byggas om till en boplats för insekter och placeras på annan plats inom kyrkogården.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Daniel Gomez Palomäki, trädansvarig tel. 0532-60 78 59.
(Publicerad 2020-01-20)

 

Foto: Ulrika Halfvordsson/Åmåls kyrkogårdsförvaltning

Under vinterhalvåret ägnas det tid till serva och reparera våra maskiner och ställa ordning våra lokaler. Det är en bra tid att fälla träd samt träd och Busk beskärningar. Vi snöröjer och underhåller våra huvudvägar på kyrkogårdarna. Och vi ser till att vi får den kompetens vi behöver.

Våren: När våren kommer så ska det vårstädas på alla våra 10 kyrkogårdar. Vaktmästarna på kyrkogårdarna gör rent och snyggt på alla allmänna planteringar och gångar. De ser också över de verktyg och utrustning som finns att låna på kyrkogården. Granris och gravdekorationer kommer att tas bort från skötselgravarna. Under våren ska det också planteras. Våra säsongsarbetare börjar.

Utbildning, motorsåg i skylift Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Åmål

Sommaren: Nu kommer sommarblommorna och då är det dags att plocka bort vårblommorna. Nu börjar gräset växa så det blir mycket gräsklippning, trimmning, plockning av blommor, vattning. Skötsel på gravar med skötselavtal.

Höst: Under hösten kommer det riktigt tunga arbetet med lövhantering. Det läggs mycket arbetstid på att samla ihop löven på våra 10 kyrkogårdar. Till hjälp har de lövblåsare som är ryggburna. Det är ett tungt jobb helst så ska det vara torrt väder. Sommarblommor ska bort. Under hösten ska även ljungplantor sättas ut, och inför allhelgonahelgen läggs det ut granris på gravplatser där gravrättsinnehavaren har beställt det. Och efter allhelgonahelgen så slutar våra säsongsarbetare. 

Beskärning av häck Foto: Kyrkogårdsförvaltningen Åmål