Foto: Sara Bohlin

Församlingens historia

Efter många års planerande var Älvsby kyrka år 1813 färdigbyggd och ett nytt regionalt centrum hade skapats i den nya församling som bildats 1809.

Därmed hade människorna i bygden inte bara fått en plats att fira gudstjänst på utan också ett centrum för handel, administration, kommunikationer och möten mellan varandra.

Detta utgjorde grunden till det som så småningom skulle bli en självständig kommun (1874) och ett eget pastorat (1894).

Älvsby församling firade det historiska året 2013 som ett Jubileumsår med kulmen de två sista veckorna i juli och helgen 27-28 juli.

Visionen var att Jubileumsåret skulle präglas av ett högtidligt firande såväl ur ett kyrkligt som historiskt och kulturellt perspektiv.