Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Påskhelgen i Älvsby församling

Välkommen att fira påskens gudstjänster med oss

STILLA VECKAN

Onsdag den 17 april kl 18.30 firas Passionsandakt i Älvsby kyrka.

Onsdag den 17 april kl 19.00 firas gemensam gudstjänst på EFS Vidsel, Anna-Karin Thorngren Bergman predikar.

Välkommen!

Skärtorsdag "Det nya förbundet"

Skärtorsdag 18 april kl 18.30 firas gudstjänst med nattvard i Älvsby kyrka. Mattias Olofsson predikar.

Skärtorsdagsmässa i Älvsby kyrka

Skärtorsdag 18 april kl 18.30 firas gudstjänst med nattvard i Älvsby kyrka. Mattias Olofsson predikar.

Skärtorsdag 18 april kl. 18.30. firas gudstjänst med nattvard i Vidsels kyrka. Predikan Stig Strömbergsson. 
Kyrkokören medverkar.

Skärtorsdagsmässa i Vidsels kyrka

Skärtorsdag 18 april kl. 18.30. firas gudstjänst med nattvard i Vidsels kyrka. Predikan Stig Strömbergsson. Kyrkokören medverkar.

Långfredag "Korset"

Långfredag 19 april kl. 11.00. Jacob Sernheim predikar. Kyrkokören medverkar.

Långfredagsgudstjänst i Älvsby kyrka

Långfredag 19 april kl. 11.00. Jacob Sernheim predikar. Kyrkokören medverkar.

Långfredag 19 april kl. 11.00. Stig Strömbergsson predikar.

Långfredagsgudstjänst i Vidsels kyrka

Långfredag 19 april kl. 11.00. Stig Strömbergsson predikar.

Påskafton "Genom död till liv"

Påskafton, lördag 20 april kl. 23.30. firas påsknattsmässa i Älvsby kyrka. Jacob Sernheim predikar. 
Påsknatten är väntan på uppståndelsens under. Den natt som Jesus går från död till liv, då korsets allvar övergår i uppståndelsens glädje. Under natten firar vi Jesu uppståndelse och vår egen uppståndelse med honom i dopet.
Vi firar minnesmåltiden Jesus bad oss att fira och får ta emot hans kropp och blod som förenar oss med honom och ger evigt liv.

Påsknattsmässa i Älvsby kyrka.

Påskafton, lördag 20 april kl. 23.30. firas påsknattsmässa i Älvsby kyrka. Jacob Sernheim predikar. Påsknatten är väntan på uppståndelsens under. Den natt som Jesus går från död till liv, då korsets allvar övergår i uppståndelsens glädje. Under natten firar vi Jesu uppståndelse och vår egen uppståndelse med honom i dopet. Vi firar minnesmåltiden Jesus bad oss att fira och får ta emot hans kropp och blod som förenar oss med honom och ger evigt liv.

Påskdagen "Kristus är uppstånden"

Påskdagen, lördag 21 april kl. 11.00. firas gudstjänst med nattvard i Älvsby kyrka. Predikan Anna-Karin Thorngren Bergman.

Påskdagsmässa i Älvsby kyrka

Påskdagen, lördag 21 april kl. 11.00. firas gudstjänst med nattvard i Älvsby kyrka. Predikan Anna-Karin Thorngren Bergman.

Påskdagen, lördag 21 april kl. 11.00. firas gudstjänst med nattvard i Vidsels kyrka. Predikan Mattias Olofsson. Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe.

Påskdagsmässa i Vidsels kyrka

Påskdagen, lördag 21 april kl. 11.00. firas gudstjänst med nattvard i Vidsels kyrka. Predikan Mattias Olofsson. Kyrkokören medverkar. Kyrkkaffe.

Annandag påsk "Möte med den uppståndne"

Annandag påsk måndag 22 april kl. 11.00. firas gudstjänst i Älvsby kyrka. Predikan Mattias Olofsson.

Gudstjänst i Älvsby kyrka

Annandag påsk måndag 22 april kl. 11.00. firas gudstjänst i Älvsby kyrka. Predikan Mattias Olofsson.