Foto: Lotta Sundberg /IKON

Ungdom

Vår ungdomsverksamhet är öppen för alla som vill delta i våra träffar.

Vi arbetar med församlingens barn- och ungdomsverksamhet

   
  Ungdomsprojekt 2014-2018

  Älvsby församling genomför 2014-2018 en medveten och utökad satsning med tonåringar och unga vuxna som målgrupp.

  Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

  De kursiverade orden är hämtade ur Kyrkoordningen, det regelverk som säger hur Svenska kyrkan som helhet ska fungera i allt som sker och görs.

  Detta med syftet är det viktigaste och mest grundläggande. Mål och arbetsvägar är viktiga men kommer ändå i andra hand.

  Visst sätts det mål för olika delar av projektet – ungdomsgrupp, konfirmander, samlingar för unga vuxna, resor, speciella evenemang och så vidare, men allt behöver vara kopplat till syftet och församlingens grundläggande uppgift:

  att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.