Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ungdom

Vår ungdomsverksamhet är öppen för alla som vill delta i våra träffar.

Vi arbetar med församlingens barn- och ungdomsverksamhet

Helena Olofsson

Helena Olofsson

Älvsby församling

Församlingspedagog

Anna  Pittja Granlund

Anna Pittja Granlund

Älvsby församling

Församlingspedagog

 
Ungdomsprojekt 2014-2018

Älvsby församling genomför 2014-2018 en medveten och utökad satsning med tonåringar och unga vuxna som målgrupp.

Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

De kursiverade orden är hämtade ur Kyrkoordningen, det regelverk som säger hur Svenska kyrkan som helhet ska fungera i allt som sker och görs.

Detta med syftet är det viktigaste och mest grundläggande. Mål och arbetsvägar är viktiga men kommer ändå i andra hand.

Visst sätts det mål för olika delar av projektet – ungdomsgrupp, konfirmander, samlingar för unga vuxna, resor, speciella evenemang och så vidare, men allt behöver vara kopplat till syftet och församlingens grundläggande uppgift:

att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.