Foto: Henrik Betnér/Uppsala stift

Åsa Nyström vald till biskop i Luleå stift

Nyhet Publicerad

Efter den slutgiltiga sammanräkningen står det nu klart att Åsa Nyström har valts till ny biskop i Luleå stift. Hon blir därmed den nionde biskopen för Svenska kyrkan i Norrbotten och Västerbotten, och den första kvinnan att väljas till ämbetet i Luleå stift sedan stiftet grundades år 1904.

Det slutgiltiga valresultatet från tisdagens biskopsval visar att Åsa Nyström blir Luleå stifts nya biskop. Hon fick 267 röster, 50,09 procent.

Åsa Nyström är 57 år och arbetar i dag som stiftsadjunkt för ledarstöd i Uppsala stift. Hon började sin prästgärning i EFS 1982 och togs emot i Luleå stift 1991 som präst i Svenska kyrkan. Hon är lärare och kursansvarig för chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan och har arbetat som studierektor och lärare i ledarskap vid tidigare Pastoralinstitutet i Uppsala, numera Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Åsa Nyström har också varit chefredaktör för tidningen Budbäraren.

Det slutgiltiga valresultatet
Åsa Nyström, 267 röster (50,09 procent)
Anders Göranzon, 119 röster (22,33 procent)
Leif Nordenstorm, 73 röster (13,70 procent)
Gunnar Sjöberg, 46 röster (8,63 procent)
Kenneth Nordgren, 26 röster (4,88 procent)

Ogiltiga, 0 röster (0 procent)
Blanka, 2 röster (0,38 procent)

Summa angivna röster: 533 röster
Valdeltagande: 86,8 procent

Tidsplan framöver
26 maj 2018
Biskop Hans Stiglund lägger ner biskopsstaven vid en gudstjänst i Luleå domkyrka och avslutar därmed sitt uppdrag som biskop i Luleå stift.

3 juni 2018
Åsa Nyström vigs till biskop av ärkebiskop Antje Jackelén i Uppsala domkyrka. Vid samma tillfälle vigs också den då nyvalda biskopen i Visby stift.

10 juni 2018
Åsa Nyström hälsas välkommen till Luleå stift vid en gudstjänst i Luleå domkyrka.


Biskopens uppgift är att vara andlig ledare i det regionala stiftet, med särskilt ansvar för diakoner och präster inom stiftet. Biskopen är ordförande i domkapitlet och i stiftsstyrelsen. Biskopen gör regelbundna besök, så kallade biskopsvisitationer, i församlingarna tillsammans med medarbetare från stiftskansliet. En biskop har också enskilda samtal, ofta av rådgivande karaktär, och är den som företräder stiftet och Svenska kyrkan i samhällslivet. Ordet "biskop" kommer från grekiskan och betyder tillsyningsman. Hans Stiglund har varit biskop sedan år 2002.